Mongolian
Mongolian

Үнийн мэдээлэл

Үнийн мэдээлэл

Үнийн мэдээлэл

Бүх үгсийн төлөөллийг хурцлах

Бүх үгсийн төлөөллийг хурцлах

Бүх үгсийн төлөөллийг хурцлах

Бидний нэг үе болон хоёр үе тоглогчид бүх тоглогчдын зориулалтаар хамгийн тохиромжтой шилдэг тоглогчдын зорилго, хувийн дүрмүүдийг сонгож өгөх тоглогчдын зорилго олгодог.

Бидний нэг үе болон хоёр үе тоглогчид бүх тоглогчдын зориулалтаар хамгийн тохиромжтой шилдэг тоглогчдын зорилго, хувийн дүрмүүдийг сонгож өгөх тоглогчдын зорилго олгодог.

Бидний нэг үе болон хоёр үе тоглогчид бүх тоглогчдын зориулалтаар хамгийн тохиромжтой шилдэг тоглогчдын зорилго, хувийн дүрмүүдийг сонгож өгөх тоглогчдын зорилго олгодог.

1-р үе шат

2-р үе шат

1-р үе шат

$15,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$25,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$50,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$100,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$200,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

2-р үе шат

1-р үе шат

$15,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$25,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$50,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Санхүүжүүлсэн үе шат: Ашгийн зорилт байхгүй

Санхүүжүүлсэн үе шат: Хамгийн бага арилжаа хийх өдөр байхгүй

1-р үе шат

$100,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

1-р үе шат

$200,000

Хамгийн багадаа арилжааны 5 өдөр

4% хамгийн их тухайн өдрийн алдагдал

8% хамгийн их нийт алдагдал

80% ашгийн эзлэх хувь

10% ашгийн зорилт

1:50 арилжааны хөшүүрэг

Төлөвлөгөө

Хэмжих тодорхойлолтуудыг харьцуулах

Та ямар төлөвлөгөө болохыг анзаарахгүй бол яажаа тэмцэх талаар манай харьяа үнэлэх хүснэгтийг үзэж үзээрэй.

Төлөвлөлтүүд
НЭГ ҮЕИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НЭГ ҮЕИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
1-р үе шат
2-р үе шат
2-р үе шат
FTMO
FTMO
Хамгийн багадаа арилжааны

10 өдөр

5 өдөр
4 өдөр
Самбарын хугацаа

Хязгааргүй

Хязгааргүй
Хязгааргүй
Үнэн дундаж хажууд

4%

5%
5%
хамгийн их нийт алдагдал

8%

10%
10%
ашгийн зорилт

10%

5-10%
10%
ашгийн эзлэх хувь

80/20

90/10
80/20

Тодорхойлолт

Терминологийг ойлгох

Арилжааны хамгийн бага өдрүүд

Эдгээр нь таны арилжаа нээх ёстой хамгийн бага өдрүүд юм. Арилжааг хаах нь арилжааны өдөр гэж тооцогдохгүй

Өдөр тутмын хамгийн их алдагдал

Энэ нь та сорилтод амжилтгүй болохоосоо өмнө эхний өдрийн үлдэгдэлээс доош орж чадах хамгийн дээд хэмжээ юм. Энэ нь тухайн өдрийн нээлтийн үлдэгдлийн хувь юм

Хязгаарлалт

Шударга, эмх цэгцтэй зах зээлийг хангах, зах зээлийг хууран мэхлэхээс урьдчилан сэргийлэх, хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах зорилгоор тогтоосон хязгаарлалт эсвэл дүрэм.

EA

EA нь ихэвчлэн "Мэргэжлийн зөвлөх" гэсэн үг бөгөөд санхүүгийн зах зээл дэх арилжаачдын нэрийн өмнөөс арилжааны стратеги хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан автоматжуулсан програм хангамжийн программуудыг хэлдэг.

Ашгийн зорилт

Энэ бол амжилтанд хүрэхийн тулд хүрэх ёстой хэмжээ юм. Энэ нь таны нээлттэй үлдэгдлийн хувиар тооцогдоно (жишээ нь, 10,000 долларын 10% нь 1,000 долларын ашиг олох шаардлагатай гэсэн үг).

Хамгийн их нийт алдагдал

Хамгийн их алдагдал нь статик бөгөөд эхний үлдэгдэл дээр тооцогдоно. Жишээлбэл, 100,000 долларын дансанд зөвхөн 90,000 доллараас доош орсон тохиолдолд дансыг зөрчиж болно.

Арилжааны хөшүүрэг

Форекс арилжаанд хөшүүрэг нь арилжаачдад зээлсэн хөрөнгөөр илүү том байр суурийг хянах боломжийг олгодог бөгөөд боломжит ашиг, эрсдэлийг хоёуланг нь нэмэгдүүлдэг. Арилжаанд хөшүүргийг ашиглахад эрсдэлийн үр дүнтэй удирдлага, хатуу тогтоосон дүрмийг дагаж мөрдөх нь маш чухал юм.

Арилжааны өдрүүд

Үе шат бүрт хамгийн бага арилжааны өдөр 5 хоног байна. Арилжааны хамгийн их өдрүүд хязгааргүй!

Томруулах төлөвлөгөө

Цаг хугацаа өнгөрөхөд худалдааны хэмжээ аажмаар нэмэгдэж, худалдаачдад эрсдэлийг удирдах, туршлага хуримтлуулах, ашигтай боломжуудыг ашиглах боломжийг олгодог.

HFT

Өндөр давтамжийн арилжаа (HFT) нь олон тооны арилжааг гайхалтай өндөр хурдтайгаар гүйцэтгэх дэвшилтэт алгоритмууд болон компьютерийн системийг ашиглахыг хэлнэ. Эдгээр стратеги нь ихэвчлэн технологийн дэд бүтэц, хоцрогдол багатай холболт шаарддаг миллисекундэд үнийн бага зөрүүгээс ашиг олох зорилготой.

@2023 Меga funded ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэ сайтад өгөгдсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээрх арилжаатай холбоотой боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, бизнесийн зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн дүн шинжилгээ эсвэл ижил төстэй ерөнхий зөвлөмж эсвэл ерөнхий зөвлөмж биш юм. санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой зөвлөгөө. Меga funded жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг үзүүлдэггүй. Энэ сайт дээрх мэдээлэл нь орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах, ашиглах нь аль ч улс орон эсвэл харьяаллын оршин суугчдад зориулагдаагүй болно. Mega Funded нь брокер биш бөгөөд орлого хүлээн авдаггүй. Меga funded платформ зориулсан техникийн шийдэл болон ханган нийлүүлэгч нь гуравдагч талын хөрвөх чадвартай нийлүүлэгч юм

@2023 Меga funded ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэ сайтад өгөгдсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээрх арилжаатай холбоотой боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, бизнесийн зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн дүн шинжилгээ эсвэл ижил төстэй ерөнхий зөвлөмж эсвэл ерөнхий зөвлөмж биш юм. санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой зөвлөгөө. Меga funded жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг үзүүлдэггүй. Энэ сайт дээрх мэдээлэл нь орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах, ашиглах нь аль ч улс орон эсвэл харьяаллын оршин суугчдад зориулагдаагүй болно. Mega Funded нь брокер биш бөгөөд орлого хүлээн авдаггүй. Меga funded платформ зориулсан техникийн шийдэл болон ханган нийлүүлэгч нь гуравдагч талын хөрвөх чадвартай нийлүүлэгч юм

@2023 Меga funded ЭРСДЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэ сайтад өгөгдсөн бүх мэдээлэл нь зөвхөн санхүүгийн зах зээл дээрх арилжаатай холбоотой боловсролын зорилгоор зориулагдсан бөгөөд хөрөнгө оруулалтын тусгай зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө, бизнесийн зөвлөмж, хөрөнгө оруулалтын боломжийн дүн шинжилгээ эсвэл ижил төстэй ерөнхий зөвлөмж эсвэл ерөнхий зөвлөмж биш юм. санхүүгийн хэрэгслийн арилжаатай холбоотой зөвлөгөө. Меga funded жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг үзүүлдэггүй. Энэ сайт дээрх мэдээлэл нь орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах, ашиглах нь аль ч улс орон эсвэл харьяаллын оршин суугчдад зориулагдаагүй болно. Mega Funded нь брокер биш бөгөөд орлого хүлээн авдаггүй. Меga funded платформ зориулсан техникийн шийдэл болон ханган нийлүүлэгч нь гуравдагч талын хөрвөх чадвартай нийлүүлэгч юм